Obchodní podmínky

INFOLINKA +420 737 790 837
MenuMenu

Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Dan Šimorda

se sídlem: Foltýnova 1, 63500  Brno

identifikační číslo: 48518808

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.ardell.cz

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti Dan Šimorda se sídlem Foltýnova 1, 63500  Brno, identifikační číslo: 48518808, (dále jen „prodávající") upravují upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ardell.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.        Uživatelský účet

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet") může kupující provádět objednávání zboží, provádět kontrolu předešlých objednávek, měnit své registrační údaje (pokud to okolnosti vyžadují). V případě, že kupující nechce využívat možnosti kontroly svého uživatelského účtu, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Po zadané registraci obdrží kupující informativní zprávu s přihlašovacími údaji k uživatelskému účtu.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.        Uzavření kupní smlouvy

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka"). 

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, příčemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.        Cena zboží a platební podmínky

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující, v případě dodání zboží v rámci ČR, uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.2. Bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího č. 303002505/5500, vedený u společnosti UniCredit Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího");

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.1 Osobní převzetí v provozovně prodávajícího - nejsou účtovány žádné další náklady spojené s balením a dodáním zboží

4.2.2. Česká pošta - platba na dobírku -  zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty - kupní cenu uhradíte při převzetí zásilky, předávající osobě. Cena objednaného zboží se navyšuje o poštovné ve výši 99,- Kč u objednávky, která nepřesáhne částku 1.000,- Kč s DPH. U objednávky převyšující částku 1.000,- Kč s DPH se poštovné neúčtuje.

4.2.3. Přepravní společnost PPL - platba na dobírku - zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím zásilkové služby PPL  - kupní cenu uhradíte při převzetí zásilky, předávající osobě. Cena objednaného zboží se navyšuje o dopravné ve výši 99,- Kč u objednávky, která nepřesáhne částku 1.000,- Kč s DPH. U objednávky převyšující částku 1.000,- Kč s DPH se dopravné neúčtuje. V případě doručování na dobírku zásilkovou službou PPL je možné dobírkovou částku uhradit prostřednictvím platební karty, přímo předávající osobě.

4.2.4. Česká pošta - platba převodem nebo systémem GoPay - kupní cenu lze uhradit předem převodem, prostřednictví platebních nástrojů, nabízených systémem GoPay (platební karta, platba převodem prostřednictvím internetového bankovnictví, standardním převodem z účtu), více informací naleznete v sekci "Info - GoPay".

Zboží je po připsání částky na účet prodávajícího nebo po obdržení potvrzení systémem GoPay o provedené úhradě, zasíláno prostřednictvím České pošty. Cena objednaného zboží se navyšuje o poštovné ve výši 99,- Kč u objednávky, která nepřesáhne částku 1.000,- Kč s DPH. U objednávky převyšující částku 1.000,- Kč s DPH se poštovné neúčtuje.

4.2.5. Přepravní společnost PPL - platba převodem nebo systémem GoPay - kupní cenu lze uhradit předem převodem, prostřednictví platebních nástrojů, nabízených systémem GoPay ( platební karta, platba převodem prostřednictvím internetového bankovnictví, standardním převodem z účtu), více informací naleznete v sekci "Info - GoPay".

Zboží je po připsání částky na účet prodávajícího nebo po obdržení potvrzení systémem GoPay o provedené úhradě, zasíláno prostřednictvím zásilkové služby PPL a Cena objednaného zboží se navyšuje o dopravné ve výši 99,- Kč u objednávky, která nepřesáhne částku 1.000,- Kč s DPH. U objednávky převyšující částku 1.000,- Kč s DPH se dopravné neúčtuje.

4.2.6. Platební podmínky a doprava na Slovensko

1. Úhrada předem na účet u slovenské Tatra Banky 2915991710 / 1100, (IBAN: SK7011000000002915991710, SWIFT: TATRSKBX) + zaslání Českou poštou - poštovné 4,-EUR (3,30 EUR + DPH 0,70 EUR)

2.  Úhrada předem na účet u slovenské Tatra Banky 2915991710 / 1100, (IBAN: SK7011000000002915991710, SWIFT: TATRSKBX) + zaslání PPL - poštovné 4,-EUR (3,30 EUR + DPH 0,70 EUR) 

   3. Dobírkou - PPL - poštovné 12,-EUR (10,-EUR + DPH 2,-EUR)

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jako variabilní symbol uvede kupující číslo jím uskutečněné objednávky, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak . V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu v den vyskladnění zboží a zašle jej spolu s vyskladněným zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.        Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Dan Šimorda - Ardell, Foltýnova 1, 63500  Brno či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@ardell.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy 

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.        Přeprava a dodání zboží

6.1.       Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.1.1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Vámi objednané zboží je doručováno na adresu udanou v objednávce. Jestliže nebudete zastiženi na udané adrese,  bude Vám uloženo oznámení o neúspěšném pokusu o doručení a zboží si můžete vyzvednout na příslušné pobočce České pošty. Zásilku doporučujeme vyzvednout nejpozději do 7 dnů od uložení. Po uplynutí této lhůty je zásilka automaticky ze strany České pošty vrácena zpět.
Doba doručení zásilky prostřednictví České pošty je zpravidla 1 - 2 pracovní dny od doby kdy je zásilka předána doručovateli. O skutečnosti, že byla zásilka předána přepravci (doručovateli) je kupující informován v den vyskladnění zboží, a to na e-mail, který kupující uvede ve své objednávce. Informace obsahuje datum expedice, číslo objednávky, podací číslo zásilky a komu je zásilka určena. Podací číslo zásilky Vám umožní sledovat průběh doručování na stránkách České pošty a to na adrese:

http://cpost.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

 

6.1.2. - Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Vámi objednané zboží je doručováno na adresu udanou v objednávce. Dopravce Vás v případě Vaší nepřítomnosti kontaktuje telefonicky a dohodne s Vámi čas dodání. Jestliže nebudete opakovaně zastiženi,  bude Vám uloženo oznámení s kontaktním telefonním číslem, na kterém si můžete dohodnout náhradní termín dodání. Doba doručení zásilky prostřednictví přepravní společnosti PPL je zpravidla 1 - 2 pracovní dny od doby kdy je zásilka předána dopravci. O skutečnosti, že byla zásilka předána přepravci (doručovateli) je kupující informován v den vyskladnění zboží, a to na e-mail, který kupující uvede ve své objednávce. Informace obsahuje datum expedice, číslo objednávky, podací číslo zásilky a komu je zásilka určena. Podací číslo zásilky Vám umožní sledovat průběh doručování zásilky na stránkách PPL a do na adrese:

http://www.ppl.cz/

Zboží je dle možnosti odesíláno nejpozději do 24 hodin (odesílání zásilek není možné v době víkendu a státního svátku) po obdržení objednávky, resp. po obdržení informace o platbě nebo připsání částky na náš účet, v případě využití systém GoPay (co nastane dříve). Pokud není některé zboží skladem (z důvodu plnění předchozích objednávek jiného zákazníka tentýž den), bude na tuto skutečnost zákazník neprodleně upozorněn prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky a projednán s ním termín plnění, případně možná náhrada jiným zbožím. Z tohoto důvodu uvádějte pokud možno co nejpřesnější a aktuální kontaktní údaje. 

 

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.        Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Dan Šimorda - Ardell, Foltýnova 1, 63500  Brno, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.        Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1856 odst.1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ardell.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

9.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem vyřízení jeho objednávky (vedení uživatelského účtu), výkonu práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, plnění zákonných povinností spojených s vedením účetnictví, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Podmínka zákonnosti ve smyslu ust. Článku 6 Nařízení je v případě uvedeného zpracování osobních údajů splněna.

9.3. Kupující může udělit zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení a informací. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy a kupující jej musí výslovně udělit a může jej kdykoli odvolat prostřednictvím emailu info@ardell.cz.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Veškeré údaje získané od kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a nebudou bez souhlasu kupujícího poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Faktury a další účetní doklady mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

9.6 Prodávající v souladu s Článkem 12 a násl. Nařízení poskytuje kupujícímu následující informace:

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


 

10.     Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.     Doručování

11.1.Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.      Záverečná ustanovení

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohou obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Dan Šimorda, Foltýnova 1, 63500  Brno, adresa elektronické pošty: info@ardell.cz.

 

V Brně dne 1.5.2018


Služna GoPay

Vážené zákaznice a vážení zákazníci,

náš e-shop Vám kromě možnosti platby za zboží dobírkou při dodání, nově nabízí prostřednictvím platebního systému GoPay, i bezhotovostní úhradu pomocí několika platebních metod

 

Přehled možností úhrady za zboží:

 

 

Součástí platebního systému GoPay je moderní GoPay peněženka. Jedná se o elektronickou variantu běžné peněženky pro snadnou a rychlou úhradu drobných částek v prostředí internetu.

 

 

Elektronická peněženka pro celosvětové internetové platby a mezinárodní převody. Provoz zajišťuje Moneybookers Ltd.

 

 

Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Komerční banky. Provoz zajišťuje Komerční banka, a.s.

 

 

Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u Raiffeisenbank. Provoz zajišťuje Raiffeisenbank a.s.

 

M-peníze

Platební systém pro bezhotovostní úhrady z běžného účtu vedeného u mBank. Provoz zajišťuje BRE Bank S.A.

 

 

Možnost standardního bankovního převodu z libovolného bankovního účtu na obchodní účet s přesně definovaným zadáním platby.

 

 

Provoz platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard, Amex, JCB prostřednictvím ověřeného systému 3D-Secure.

Vyberte si řasy
Vyberte si řasy

Dan Šimorda

FOLTÝNOVA 1
635 00 BRNO

TEL.: +420 737 790 837

EMAIL: info@ardell.cz 

 


Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi